sóng thần

  1. kamikaze

    Thiên tai Động đất 6 độ richter tại hai tỉnh Fukushima và Miyagi, không có nguy sóng thần.

    Vào lúc 11 giờ 8 phút tối qua, một trận động đấy 6 độ richter đã xảy ra tại hai tỉnh Fukushima và Miyagi của Nhật Bản. Nhà chức trách dự báo là không có nguy cơ về sóng thần. Tâm động đất nằm ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Fukushima với độ sâu khoảng 55 km. Quy mô tại tâm là khoảng 7,3 độ...
Top