sự thành lập trường đại học tại nhật bản

  1. yuri

    Lịch sử Bên trong câu chuyện về những vĩ nhân đã thành lập các trường đại học nổi tiếng

    Bạn nghĩ gì khi nghe đến "đại học"? Đại học Kyoto, đại học Waseda, đại học Keio… Nhiều trường đại học nổi tiếng này được thành lập bởi những vĩ nhân đã làm nên tên tuổi trong lịch sử thời Minh Trị. Tuy nhiên, dường như lúc mới thành lập vẫn còn nhiều khó khăn. Lần này, tôi xin giới thiệu một...
Top