suy sụp y tế

  1. yuri

    Xã hội Nhật Bản: "Vấn đề điều hành” trong cuộc khủng hoảng corona, đề phòng khả năng “suy sụp y tế”

    Một năm đã trôi qua và "7 ngành công nghiệp trong đại dịch corona" được xác nhận từ khía cạnh số lượng Trong khoảng một năm trở lại đây, tác giả đã thảo luận về "7 ngành công nghiệp trong đại dịch corona" như một nhóm các công ty dễ bị tổn thương bởi cú sốc corona. "7 ngành công nghiệp trong...
Top