suy thoái

  1. yuri

    Kinh tế Nhật Bản: Tổn thất 300-690 tỷ yên trong 17 ngày tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Ước tính của khu vực tư nhân

    Tình trạng khẩn cấp, mà chính phủ đã quyết định ban hành vào ngày 23, bao gồm yêu cầu các cửa hàng lớn như nhà hàng và cửa hàng bách hóa phục vụ đồ uống có cồn tạm dừng kinh doanh. Bốn địa phương là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo, là những khu vực mục tiêu, chiếm khoảng một phần ba tổng sản phẩm...
Top