tài chính cá nhân

  1. yuri

    Xã hội Tài sản tài chính cá nhân của Nhật Bản lên tới khoảng 2000 nghìn tỷ yên, trong khi tài sản tài chính cá nhân của Mỹ lên tới khoảng 2900 nghìn tỷ yên.

    Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố số liệu thống kê về lưu thông quỹ (số liệu sơ bộ cho giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021) vào ngày 20 tháng 12. Khối lượng tài sản tài chính cá nhân vào cuối tháng 9 là 1999,8311 nghìn tỷ yên, đạt mức 2000 nghìn tỷ yên, mức cao kỷ lục. Vào năm 1990...
Top