tại edo

  1. yuri

    Lịch sử Tại Edo "thăm" là "công việc" của lãnh chúa (Daimyo) để tôn thờ vị tướng quân= biểu hiện của sự vâng lời trong thời đại không có chiến tranh

    Mỗi một năm thì sự thay đổi số lượng những lãnh chúa (lãnh chúa của 1 vùng) phải tới edo (Tokyo) một lần được thiết lập như thế nào? Nguồn gốc của điều này là ý tưởng kỳ lạ của xã hội samurai Nhật Bản rằng những người hầu "phục vụ" và thể hiện ý định của họ để phục vụ "lòng biết ơn" nhận được từ...
Top