tai nạn lao động

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Chứng nhận tai nạn lao động như bệnh trầm cảm, nhiều nhất từ trước đến nay với 608 người. "Tự tử do làm việc quá sức" là 81 người.

    Năm ngoái, 608 người được chứng nhận tai nạn lao động như trầm cảm do căng thẳng trong công việc, đây là con số cao nhất từ trước đến nay, theo tổng hợp của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi trong năm ngoái, 608 người được công nhận là mắc bệnh tâm thần...
Top