tấm lợp nhựa trong suốt

  1. N

    Tấm lợp thông minh Polycarbonate trong công trình nhà kính nông nghiệp

    Tấm lợp thông minh Polycarbonate trong công trình nhà kính nông nghiệp <namvietplastic> Trước đây, nhà kính được làm bằng thủy tinh và màng polyetylen. Nhưng, đây không phải là vấn đề nữa! Thủy tinh nặng và dễ vỡ và không thể chịu được mưa đá. Còn polyethylen gây ô nhiễm trắng và cần được...
Top