tăng đột biến

  1. yuki1485

    Covid-19 Sự tăng đột biến xác nhận lây nhiễm sau khi “đột tử”, Thực tế không thể nhìn thấy "Cái chết Corona che giấu"

    Người ta tiết lộ rằng số ca phát hiện bị nhiễm Corona mới sau khi thể trạng đột ngột xấu đi và chết đã tăng lên 48 trường hợp trong tháng này . Các chuyên gia chỉ ra rằng con số này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Tokyo đã được công bố có hơn 1000 người nhiễm bệnh vào ngày 26. Ngày càng có...
Top