tên

  1. yuki1485

    Người Nhật Tên phổ biến nhất ở Nhật Bản là ?

    Xin chào! Tôi là Halmek, một bà nội trợ ở tuổi năm mươi có rất nhiều tính hiếu kỳ và ham ăn. Một người bạn của tôi, người bắt đầu làm việc tại trung tâm hỗ trợ của một công ty thẻ tín dụng cho biết, "Có rất nhiều tên khác nhau ở Nhật Bản." Công việc của cô ấy là trả lời các cuộc điện thoại từ...
Top