terakoya

  1. yuri

    Lịch sử Về giáo dục của trường học ở trong chùa (Terakoya)

    Người ta nói rằng số lượng trường học ở trong chùa (terakoya), nơi hỗ trợ giáo dục của người dân thường trong thời kỳ Edo, đã tăng mạnh trong thời kỳ Tenpo (1830-), và lúc cao điểm có hơn 15.000 người. Nhiều giáo viên là hòa thượng, samurai và giáo sĩ Shinto, họ tập hợp và dạy trẻ em địa phương...
Top