thanh toán kỹ thuật số

  1. yuki1485

    Xã hội Điều gì sẽ thay đổi với "thanh toán tiền kỹ thuật số"? Triển vọng cho “sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ”

    Vào ngày 1 tháng 4 năm 2023, lệnh cấm trả lương cho người lao động bằng kỹ thuật số đã được dỡ bỏ. Là một phần trong chiến lược tăng trưởng của chính phủ nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, các công ty chuyển tiền lớn đã tuyên bố gia nhập với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán...
Top