thanh toán lương

  1. yuki1485

    Xã hội Chính sách của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản : Thanh toán tiền lương kỹ thuật số, hệ thống hóa vào năm tài chính 2021, hướng đến đề án cụ thể

    Vào ngày 5, Văn phòng Nội các đã tổ chức một nhóm làm việc của Hội đồng Thúc đẩy Cải cách Quy định để thảo luận về "thanh toán kỹ thuật số", cho tiền trực tiếp vào các ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh. Tại cuộc họp, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tuyên bố sẽ đặt mục tiêu hệ thống...
Top