thất bại

  1. yuri

    Xã hội Sự thất bại của các biện pháp chống lại corona của Nhật Bản là gì?

    Đại hội thể thao bốn năm một lần bị hoãn lại một năm, kết thúc lặng lẽ không một bóng quan khách Khi tôi sống ở Bắc Kinh, tôi dán mắt vào TV mỗi ngày, và tôi đã được khuyến khích nhìn thấy một vận động viên mang Hinomaru trên lưng và chiến đấu liều lĩnh chống lại những kỳ thủ mạnh nhất thế...
Top