thất lạc thông tin khách hàng

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Japan Post : Thất lạc thông tin cá nhân của 67.000 khách hàng tại 5.700 bưu điện trên toàn quốc.

    Vào ngày 19, có nguồn tin cho rằng các tài liệu chứa thông tin cá nhân của hơn 67.000 khách hàng giao dịch trái phiếu chính phủ và ủy thác đầu tư tại khoảng 5.700 bưu điện của Japan Post trên toàn quốc đã bị thất lạc . Japan Post vào tháng 11 năm ngoái đã thông báo thông tin rằng 318 khách hàng...
Top