thẻ thê cài nam châm

  1. H

    Mua sắm Cung cấp thẻ tên ngành cài áo,biển tên công an,thẻ thê cài nam châm,biển tên ăn mòn phủ keo,bảng tên nhân viên

    sản xuất biển tên nhân viên,cơ sở làm thẻ tên,nhận làm bảng tên đeo áo Biển tên nhân viên hay còn gọi là biển tên công ty được sản xuất bằng công nghệ ăn mòn nội dung trên kim loại, sau đó sản phẩm được chuyển qua công đoạn mạ vàng. Sau khi xi mạ sản phẩm được đổ màu logo, tên bằng máy chuyên...
Top