thiết kế chế tạo máy

  1. F

    Tuyển dụng: Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

    Mô tả công việc - Phiên dịch: hỗ trợ P.KD; P.Kỹ thuật; P.Sản xuất trong việc giao tiếp và làm việc với người Nhật Bản (chuyên gia làm việc tại công ty, khách hàng...) - Biên dịch: dịch, soạn thảo tài liệu bằng tiếng Nhật. - Hỗ trợ một số công việc của P.HCNS Quyền lợi được hưởng - Thu nhập từ...
Top