thiếu người kế nhiệm

  1. yuri

    Doanh nghiệp Nhật Bản: Bối cảnh phức tạp của ngành xây dựng, tình trạng “thiếu người kế nhiệm” ngày càng nghiêm trọng

    Mức độ nghiêm trọng của các công ty xây dựng bị thiếu hụt người kế nhiệm ngày càng tăng. Theo khảo sát về xu hướng "tỷ lệ thiếu người kế nhiệm" năm 2020 do ngân hàng dữ liệu Teikoku biên soạn vào cuối tháng 11 năm 2020, 65% trong số khoảng 266.000 công ty (trên toàn quốc và tất cả các ngành) có...
Top