thiếu y bác sĩ

  1. yuri

    Covid-19 Nhật Bản: Tình trạng thiếu y tá, yêu cầu hợp tác từ Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đối với các trường đại học "không phải là bắt buộc"

    Để giải quyết tình trạng thiếu y tá ngày càng tăng do sự lây lan của virus corona mới, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi đã bắt đầu yêu cầu 287 trường đại học điều dưỡng trên toàn quốc hợp tác để sinh viên sau đại học (cao học) và giáo viên có thể làm việc trong lĩnh vực y tế. Với sự hợp tác của...
Top