thời edo

  1. yuki1485

    Người Nhật Bạn có biết rằng "thời kỳ Edo là một "xã hội làm nghề tự do " ?

    Đã có rất nhiều người làm nghề tự do trong thời kỳ Edo? Trong thời kỳ Edo đã có rất nhiều người làm nghề tự do. Vốn dĩ vào thời đại Đại Chính, những người làm công ăn lương ngày nay đã ra đời. Cho đến lúc đó, về cơ bản nó vẫn là một xã hội thủ công nên có rất nhiều việc thuê theo ngày. Khi hệ...
Top