thời gian làm việc

  1. yuki1485

    Xã hội Thời gian làm việc ở Hàn Quốc dài hơn ở Nhật Bản, sự thật được tìm thấy khi so sánh “thời gian làm việc trên khắp thế giới”.

    Người Nhật có hình ảnh siêng năng và làm việc nhiều giờ, nhưng bạn có biết rằng thời gian làm việc thực tế ở Hàn Quốc còn dài hơn ? Vì vậy, bài viết đã so sánh số giờ làm việc ở Nhật Bản và thế giới từ “Thống kê thế giới 2023” do Cục Thống kê Bộ Nội vụ và Truyền thông công bố. Số giờ làm việc...
Top