thời gian tăng ca

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Điều tra "thời gian tăng ca" của 10.000 nhân viên đi làm, liệu số giờ là tăng hay giảm ?

    En-japan đã công bố kết quả khảo sát về "thời gian tăng ca". Khảo sát được phản hồi bởi 12.940 người đang đi làm là người dùng của trang web việc làm toàn diện "En Tenshoku". Tăng ca và thay đổi công việc, điểm chính là "tiền lương có được trả xứng đáng hay không" Trước hết, khi được hỏi “Các...
Top