thống kê

  1. yuki1485

    Covid-19 Tình hình Corona Nhật Bản ngày 5 tháng 4 : 1572 ca nhiễm mới, 19 người tử vong.

    Vào ngày 5 đã có 1572 ca nhiễm Corona mới được công bố trên toàn quốc. Ngoài ra, ▼ 3 người ở tỉnh Aichi, ▼ 3 người ở Tokyo, ▼ 2 người ở tỉnh Kyoto, ▼ 2 người ở tỉnh Chiba, ▼ 2 người ở tỉnh Miyagi, ▼ 2 người ở tỉnh Shiga, ▼ 1 người ở tỉnh Mie, ▼ 1 người ở tỉnh Osaka, ▼ 1 người ở tỉnh Gifu, ▼ 1...
Top