thụ tinh ống nghiệm

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Cứ 14 trẻ thì có 1 trẻ được sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Mức cao kỷ lục 60.598 trẻ trong năm 2019.

    Theo tổng kết của Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản, số trẻ sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm năm 2019 là 60.598 trẻ, con số cao nhất từ trước đến nay. Con số đã tăng 3619 người so với năm 2018. Theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản , tổng số ca sinh năm 2019 là...
  2. yuri

    Công nghệ Chỉ 5,7% ... Nguyên nhân khiến tỷ lệ "thụ tinh trong ống nghiệm thành công" của Nhật Bản quá thấp

    Theo số liệu mới nhất do hiệp hội phụ khoa Nhật Bản tổng hợp, tỷ lệ sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm là 5,7% vào năm 2018. Đó là một con số thấp hơn đáng kể so với các quốc gia khác. Chúng tôi hỏi bà Yoko Gekka, một bác sĩ sản phụ khoa, tại sao kết quả thụ tinh trong ống nghiệm ở...
Top