thua kiện

  1. yuki1485

    Doanh nghiệp Uniqlo thua kiện thủ tục cấp bằng sáng chế công nghệ đọc thông tin tag sản phẩm tại quầy thanh toán không người .

    Tòa án tối cao về sở hữu trí tuệ đã phán quyết rằng bằng sáng chế của công ty công nghệ thông tin Osaka là hợp lệ trong một vụ tranh chấp bằng sáng chế giữa công ty công nghệ thông tin Osaka và Fast Retailing, công ty phát triển UNIQLO về công nghệ đọc thông tin trên thẻ tag của các sản phẩm...
Top