thực trạng quản lý

  1. yuri

    Tiêu dùng Thực trạng quản lý "công ty chia sẻ xe chuyên kinh doanh xe hạng sang"

    “Tôi đã mua Lexus với giá 7 triệu yên và Benz với giá 6 triệu yên vào tháng 6 năm nay. Trong 6 năm tới hoặc hơn, tôi sẽ phải trả khoản vay 200.000 yên trở lên mỗi tháng cho công ty điều hành chia sẻ xe hơi. Không hẳn, nhưng tôi không thể sống. Căn hộ đã hủy hợp đồng và tôi dự định sẽ sống ở nhà...
Top