thuế quê hương

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : “Cải cách hệ thống” thuế quê hương từ tháng 10 năm 2023.

    Hệ thống nộp thuế quê hương đã được thay đổi một phần kể từ tháng 10 năm 2023 ( Năm Reiwa 5 ) Một số người có thể lo ngại rằng tác động tiết kiệm thuế của việc nộp thuế quê hương sẽ giảm do cải cách hệ thống, vì vậy lần này bài viết sẽ giải thích chi tiết về cải cách hệ thống và tác động đối...
Top