thuế quốc phòng

  1. yuki1485

    Xã hội Thủ tướng Kishida : Không có môi trường để thực hiện tăng thuế quốc phòng từ năm tài chính 2024.

    Thủ tướng Fumio Kishida tuyên bố tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện vào ngày 27 rằng không có xung đột chính sách giữa thuế thu nhập cố định và giảm thuế cư trú đang được xem xét vào năm tới. Với đề xuẩt tăng thuế để tăng cường khả năng quốc phòng của Nhật Bản, ông cũng thừa nhận rằng môi trường chưa...
Top