thuốc điều trị

  1. yuki1485

    Covid-19 Tái thử nghiệm lâm sàng thuốc Avigan . Dữ liệu bổ sung để phê duyệt thuốc điều trị Corona.

    Fujifilm Toyama Chemical (Tokyo), một công ty con của Fujifilm, đã thông báo vào ngày 21 rằng họ đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng Avigan, một ứng cử viên thuốc để điều trị nhiễm virus Corona mới. Mặc dù thuốc đã được áp dụng để được phê duyệt như một phương pháp điều trị Corona vào tháng 10 năm...
Top