thưởng mùa hè

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tiền thưởng mùa hè cho năm 2023 chỉ tăng dưới 40% , ngành nào “tình hình kinh tế tốt nhất" ?

    Teikoku Databank đã công bố xu hướng thưởng mùa hè năm 2023. Tiền thưởng mùa hè năm nay dự kiến chỉ tăng ở mức dưới 40% đối với các công ty. Một cuộc khảo sát về các khoản tiền thưởng mùa hè (số tiền trung bình cho mỗi nhân viên, so với năm trước) cho thấy 37,4% công ty trả lời rằng họ có tiền...
Top