tiêm chủng tăng cường

  1. yuki1485

    Covid-19 Ưu tiên "hoàn thành hai lần tiêm chủng" trên thế giới hơn là "tăng cường lần thứ ba" . Quan điểm của các chuyên gia

    Với sự lây lan của chủng đột biến Delta, số người bị nhiễm bệnh mặc dù đã hoàn thành tiêm chủng Corona mới đang gia tăng . Trong khi một số quốc gia đã bắt đầu tiêm vắc xin tăng cường để tăng hiệu quả của vắc xin, cũng có chuyên gia không đồng tình với việc này . * * * * Tại Singapore, nơi 80%...
Top