tính dân tộc

  1. yuri

    Xã hội Tính dân tộc có phải là một yếu tố chính? Đâu là lý do khiến “giờ làm việc so le”, vốn đã được khuyến cáo suốt 100 năm, không thâm nhập ở Nhật Bản?

    Một phong cách làm việc được cho là "làm công ăn lương" được cho là ra đời do sự thay đổi mạnh mẽ của cơ cấu công nghiệp sau thế chiến thứ nhất. Khoảng 100 năm đã trôi qua kể từ khi nó ra đời ở Nhật Bản. Người lao động làm công ăn lương ở Nhật cho đến nay như thế nào? Ở đây, tôi sẽ giới thiệu...
Top