tình tình corona

  1. yuki1485

    Covid-19 Tình hình Corona ngày 14 tháng 11 : Xác nhận 37.555 ca nhiễm mới trên toàn quốc, tăng 6000 người so với cùng ngày tuần trước.

    Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố vào ngày 14 có 37.555 ca nhiễm Corona mới trên toàn quốc, tăng 6.000 ca so với thứ Hai tuần trước. Số ca nhiễm mới theo tỉnh là 4.161 ca ở Hokkaido, 4.025 ca ở Tokyo, 2.984 ca ở Kanagawa, 2.102 ca ở Hiroshima, 1.547 ca ở Osaka và 1.509 ca ở...
Top