tình trạng khẩn cấp lần thứ 3

  1. yuki1485

    Covid-19 Chính quyền thủ đô Tokyo xác nhận 1027 ca nhiễm Corona mới, vượt mức 1000 người kể từ ngày 28 tháng 1

    Chính quyền Thủ đô Tokyo đã thông báo vào ngày 29 rằng số ca nhiễm Corona mới ở Tokyo tại thời điểm hiện tại là 1027 người . Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, số lượng người nhiễm bệnh vượt quá 1000 người. Vào ngày 29 là ngày đầu tiên của Tuần lễ Vàng, số người mới bị nhiễm Corona mới do Chính...
  2. yuri

    Xã hội Nhật Bản: Ngày đầu tiên trong tuần tại 4 tỉnh áp dụng tuyên bố khẩn cấp lần thứ ba, đường đi làm vẫn rất đông đúc

    Bốn tỉnh thành phố là Tokyo, Kyoto, Osaka và Hyogo, nơi tình trạng khẩn cấp thứ ba được ban bố dựa trên các biện pháp đặc biệt sửa đổi cho luật virus corona mới, đã được ban bố vào ngày 26, ngày đầu tiên trong tuần. Chính phủ đã yêu cầu các doanh nghiệp và trường đại học làm việc từ xa và các...
Top