toshiba

  1. yuki1485

    Sản phẩm Toshiba phát triển pin lithium-ion dựa trên nước "đầu tiên trên thế giới" để đạt được nhiệt độ thấp và tuổi thọ cao

    Vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, Toshiba thông báo rằng họ đã phát triển một loại pin lithium-ion dựa trên nước thay thế các dung môi hữu cơ như polycarbonate, được sử dụng làm chất điện phân cho pin thứ cấp lithium-ion với nước. "Mặc dù đã có các trường hợp nghiên cứu và phát triển cho pin...
Top