toyo yamawaki

  1. yuri

    Lịch sử Toyo Yamawaki, người thực hiện cuộc giải phẫu con người đầu tiên của Nhật Bản

    Nói đến sách giải phẫu thì nổi tiếng là "Kaitai Shinsho" của Sugita Genpaku, nhưng bạn có biết trước đó, có một bác sĩ đã tự mình giải phẫu và cho ra đời cuốn sách giải phẫu tên là "Zoushi" không? Lần này, tôi muốn giới thiệu Toyo Yamawaki, người thực hiện cuộc giải phẫu con người đầu tiên ở...
Top