tra tấn

  1. yuki1485

    Lịch sử Lịch sử hiện đại của "nhà tù" và "tra tấn" của Nhật Bản

    Vào mùa thu năm 1864 vào cuối thời Mạc phủ Tokugawa, Thiếu tá Baldwin và Trung úy Byrd của quân đội Anh đã đến tham quan Kamakura và bị ám sát bởi một ronin phe Nhương Di gần Tsurugaoka Hachimangu. Đây được gọi là "Sự kiện Kamakura". Thủ phạm chính, Kiyoji Shimizu, đã bị bắt trong vòng chưa đầy...
Top