trình độ học vấn

  1. yuri

    Xã hội Có thật là Nhật Bản sẽ “không thể phục hồi một khi đi chệch hướng”?

    Tôi cảm thấy rằng vẫn còn nhiều người lên tiếng cho rằng, "Nhật Bản không thể phục hồi một khi đi chệch hướng, và đó là một xã hội khắc nghiệt vì là kẻ thua cuộc." Tuy nhiên, nếu bạn nhìn thế giới từ góc nhìn bao quát thì điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng. Tác giả cho rằng điều ngược...
Top