trợ cấp doanh nghiệp

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Bắt đầu tiếp nhận đơn xin trợ cấp vào cuối tháng 1 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng do Corona.

    Ông Koichi Hagiuda, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã thông báo trong một cuộc họp báo sau cuộc họp Nội các vào ngày 18 rằng Bộ sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký "tiền trợ cấp phục hồi kinh doanh" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có doanh số giảm mạnh do tác động của Corona...
Top