trợ cấp nghỉ phép

  1. yuki1485

    Việc làm Nhật Bản : Chính phủ điều chỉnh tăng trợ cấp điều chỉnh việc làm do Corona, kéo dài đến cuối tháng 5.

    Chính phủ đã bắt đầu điều chỉnh các biện pháp đặc biệt đối với "trợ cấp điều chỉnh việc làm" ( trợ cấp việc làm ), vốn đang nâng mức trợ cấp và giới hạn trên do sự lan rộng lây nhiễm virus Corona mới, theo hướng kéo dài cho đến hết cuối tháng 5. Các biện pháp đặc biệt hiện tại sẽ hết hiệu lực...
Top