trợ cấp nuôi con

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Không cần nộp đơn xin trợ cấp nuôi con,thanh toán bằng thẻ My Number.

    Chính phủ đã thông báo vào ngày 19 rằng các hộ gia đình không cần phải nộp tài liệu cho các chính quyền thành phố, quận, thị trấn để được hưởng các quyền lợi trợ cấp đặc biệt cho các gia đình chăm sóc trẻ em cha mẹ có thu nhập thấp . Điều này là do luật cải cách kỹ thuật số được ban hành cùng...
Top