trợ cấp vợ chồng

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Giảm xuống 56,2% vào năm 2023 , bối cảnh ngày càng nhiều công ty bãi bỏ “trợ cấp vợ chồng”

    Ngày càng có nhiều công ty bãi bỏ khoản trợ cấp vợ chồng dành cho nhân viên có vợ hoặc chồng. Trợ cấp vợ chồng là một hệ thống trợ cấp được thiết lập ở các công ty trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế cao, cùng với các hệ thống làm việc kiểu Nhật Bản như tiền lương theo thâm niên. Tuy nhiên, trong...
Top