trợ lý

  1. T

    Tuyển Quản lý và Trợ lý cho trung tâm đào tạo tiếng Nhật

    1. Mô tả công việc của vị trí Quản lý Trung tâm (tuyển Nam tuổi từ 28 trở lên): - Quản lý hoạt động của Trung tâm đào tạo tiếng nhật về chất lượng đào tạo - Giải quyết phát sinh từ thực tập sinh - Đưa ra phương án và kế hoạch nhầm nâng cao chất lượng cho trung tâm - Đánh giá giáo viên theo...
Top