trọng nam khinh nữ

  1. yuri

    Xã hội “Con gái sẽ làm gì khi đi học lên tiến sĩ?” Thực trạng xã hội Nhật Bản hiện nay đàn ông đi “guốc cao”

    Seiko Hashimoto, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo, lần đầu tiên tham dự hội đồng quản trị của IOC kể từ khi nhậm chức vào ngày 24. “Tôi đã báo cáo với Hội đồng quản trị về ba biện pháp ưu tiên mà tôi nên thực hiện với tư cách là chủ tịch. Các vấn đề quan trọng...
Top