trực thăng

  1. yuki1485

    Xã hội Nếu trực thăng y tế cứu “đảo xa ở cực Bắc Nhật Bản” không thể vận hành ở bất cứ đâu ? Ứng phó riêng trong Corona.

    Doctor Heli ( Trực thăng y tế ) ở cực bắc Nhật Bản Đảo Rebun và Đảo Rishiri nằm ở phần cực bắc của Nhật Bản ngoại trừ Lãnh thổ phía Bắc. Không có bệnh viện đa khoa nào trên hai hòn đảo có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tiên tiến. Do đó, trong trường hợp bất khả kháng yêu cầu sự hỗ trợ của...
Top