trung tâm y tế

  1. yuki1485

    Covid-19 Đột ngột thay đổi tại nhà. Sự gia tăng đột biến yêu cầu “cấp cứu tư nhân” với trường hợp ngừng tim phổi

    Có nhiều trường hợp người nhiễm Corona mới đang điều trị tại nhà thì thể trạng đột ngột thay đổi và tử vong. Tôi đã phỏng vấn hiện trường của cấp cứu tư nhân, nơi số lượng tư vấn từ những người điều trị tại nhà đang tăng lên nhanh chóng. ▽ Gấp đôi số lượng người dùng ... Cũng có trường hợp...
Top