trường học chống động đất

  1. yuki1485

    Xã hội Nhật Bản : Tỷ lệ chống động đất của các trường tiểu học và trung học cơ sở công lập đạt 99,6%, 19 tỉnh đạt 100%

    Tỷ lệ chống động đất của các tòa nhà trường học công lập là 44,5% vào năm 2002. Sau trận động đất phía Đông Nhật Bản năm 2011, tỷ lệ này đã vượt mức 99% vào năm 2018. Mục tiêu "đạt 100%" của chính phủ vẫn chưa thể đạt được. Theo một cuộc khảo sát về tình trạng sửa chữa chống động đất do Bộ...
Top