tủ cấp đông

  1. yuki1485

    Covid-19 Bộ trưởng Cải cách Quy chế Kono "Hướng dẫn ứng phó tình huống bất ngờ" sau sự cố tủ đông bảo quản vắc xin hỏng

    Bộ trưởng cải cách quy chế ông Kono cho biết sẽ đẩy nhanh cuộc điều tra và đưa ra các hướng dẫn để ứng phó với thảm họa Corona và các tình huống bất ngờ khác sau khi tủ đông bảo quản vắc xin cho loại virus Corona mới bị hỏng và buộc phải ngừng sử dụng tới 1.000 liều. Theo Bộ Y tế, Lao động và...
Top