tụ tập ăn uống

  1. yuki1485

    Xã hội Phát hiện "bữa tối vi phạm quy tắc" của hơn 1000 nhân viên công chức thành phố Osaka.

    Nguồn tin cho biết hơn 1.000 nhân viên của Thành phố Osaka đã có các bữa tụ họp ăn tối từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, với trường hợp hơn 5 người hoặc tụ tập sau 9 giờ tối , hơn 200 trường hợp "vi phạm quy tắc" đã được xác nhận. Các nhà hàng trong thành phố đã được yêu cầu rút ngắn thời...
Top