tuần lễ vàng 2021

  1. yuki1485

    Xã hội Tuần lễ vàng năm 2021, 10,3% trả lời "đi du lịch / có thể đi du lịch" , ít hơn một nửa so với mức trung bình hàng năm.

    JTB đã thực hiện một cuộc khảo sát ý định đi du lịch trong Tuần lễ vàng và công bố kết quả. Cuộc khảo sát này được phân tích dựa trên dữ liệu bảng câu hỏi được thực hiện trước khi các tỉnh như Osaka, Tokyo yêu cầu chính phủ ban bố tuyên bố tình trạng khẩn cấp (thời gian thực hiện chi tiết...
Top